دیده بان شفافیت و عدالت مرکز هرمزگان اسلایدر استان هرمزگان
دیده بان شفافیت و عدالت مرکز هرمزگان اسلایدر هرمزگان 2

اخبار مرکز هرمزگان

هرکس بخواهد از سفره انقلاب سو استفاده کند ، بدون کوچکترین مصالحه ای با او مبارزه خواهد شد

نشست اعضای شورای مرکزی دفتر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با حضور مدیر و اعضای شورای مرکزی در بندرعباس برگزار شد .

نشست هفتگی اعضای شورای مرکزی دفتر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان

نشست هفتگی اعضای شورای مرکزی دفتر نهاد دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان با حضور مدیر و اعضای شورای مرکزی در بندرعباس برگزار شد.

گمرگات بیمارند و باید درمان شوند / هزینه مدیریت در هرمزگان بسیار بالاست

نشست مشترک اعضای شورای مرکزی دیده بان شفافیت و عدالت استان هرمزگان با اعضای شورای مرکزی این نهاد با حضور دکتر احمد توکلی ، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و سایر اعضا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.