پرداخت از طریق کارت بانکی

باسلام و تشکر از همراهی صمیمانه تان با این سازمان؛ شما می توانید پرداخت های خود را به صورت های زیر انجام دهید:

بانک قرض الحسنه مهر ایران
شماره شبا:
IR510600300101114676274001
شماره حساب:
3001-11-14676274-1
شماره کارت:
6063731163742324
بنام دیده بان شفافیت و عدالت