گزارش مردمی

اساسنامه سازمان «دیده‌بان شفافیت و عدالت»
مجمع عمومی فوق العاده

فصل اول – کلیات و اهداف:

ماده ۱
نام سازمان مردم نهاد؛ «دیده‌بان شفافیت و عدالت» است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار «دیده بان» ناميده می‌شود.

ماده ۲
نوع فعالیت سازمان:
 کلیه فعالیت‌های «دیده بان» غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳
محدوده فعاليت «دیده بان» در سطح ملي است.

ماده ۴
محل: مركز اصلي «دیده بان» در استان: تهران، شهرستان تهران به نشاني: تهران، خیابان کریم خان، خیابان شهید عضدی جنوبی(آبان جنوبی) ابتدای شهید صارمی، نبش بن‌بست کرمانشاهی، پلاک ۲ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده ۵
تابعيت: «دیده بان» تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام می‌دارند.

ماده ۶
مدت فعاليت «دیده بان» از تاريخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۷
دارايي اوليه «دیده بان» اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ (110,000,000 ريال) می‌باشد كه از سوي هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار «دیده بان» قرار گرفته است.

ماده ۸
هیأت مؤسس «دیده بان» اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل «دیده بان» اقدام نموده و بعد از تأسیس، تحت عنوان مؤسس، مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده 9
اهداف «دیده بان» عبارتند از:
الف) اهداف:
سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت»، اهداف و مأموریت های زیر را دنبال می نماید؛
1- یاری رسانی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت در جامعه،‌ رفع تبعیض و مقابله با مظاهر فساد و مفسدین در تمامی شئون و ابعاد، به ویژه مفاسد اقتصادی
2- پیگیری اجرای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درخصوص مبارزه‌ی همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی و اشرافی گری، به ویژه فرمان 8 ماده‌ای معظم له  و مردمی سازی و نظارت عمومی در همه دستگاه ها
3- پیگیری اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- پیگیری تحقق اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5- پیگیری اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ویژه ماده 8 آن
6- پیگیری تحقق شفافیت اقتصادی در جامعه، از جمله پیگیری اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه
7- عملیاتی سازی و اجرایی کردن ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل سازمان های مردم نهاد با قوه قضاییه
8- مطالبه گری و تلاش برای کمک به شفافیت هرچه بیشتر به منظور پیشگیری از ایجاد فساد
9- تلاش در جهت رفع زمینه های بروز فساد؛ اعم از؛ تعارض منافع و سوء استفاده از قدرت و اختیارات، به ویژه در سطح مسئولان و نهادهای دولتی و مقابله مؤثر با اشکال مختلف آن ها
ب) شیوه های اجرای اهداف
1- آسیب شناسی و کشف بسترها و گلوگاه های فساد با بکارگیری روش های تحقیقی، پژوهشی و مطالعات میدانی
2- تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش های پیشگیرانه
3- فرهنگ سازی و اعتماد سازی در مردم با کمک رسانه ها به منظور افزایش مشارکت و همکاری مردم با سازمان
4- توانمندسازی عمومی و دستگاههای ذی ربط از طریق آموزش با کمک مراکز آموزشی
5- رصد و تهیه مدارک و مستندات فساد و اقدامات لازم برای مقابله با فساد و مفسدین
6- پیشنهاد طرح ها و لوایح به مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف سازمان(اصلاح قوانین فسادزا و پیگیری تصویب قوانین ضدفساد)
7- ارائه راهبردها و راهکارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی
8- شفاف سازی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی در تمامی حوزه های قانونی
9- طرح دعاوی در مراجع قضایی و شبه قضایی، به تناسب مسئولیت دیده بان، در چارچوب قوانین موضوعه از جمله؛ ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای دستورالعمل مصوب مربوط به این ماده
10- همکاری با کلیه دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، قضایی و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات و مبارزه کننده با فساد و سایر مراجع ذی صلاح و کمک به آنها
11- تعامل با سازمان های مردم نهاد همسو برای هم افزایی در اقدامات مشترک
تبصره: موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه‌های خاص می‌باشد، نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص می‌باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.