درباره ما

سند چشم انداز فعالیت ها و اقدامات درگاه الکترونیکی

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

به منظور ایجاد و تأسیس رسانه تعاملی با هدف برقراری ارتباط دوسویه با جامعه، جهت تأمین برنامه اطلاع‌رسانی و آگاه‌ سازی عمومی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، سمن نسبت به تأسیس درگاه اختصاصی خود با مختصات، مأموریت‌ها و چشم‌انداز برنامه‌ای ذیل اقدام می نماید:

الف- اهداف

 • انعکاس راهبردهای حمایت از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد متناسب با جامعه مخاطب عمومی و اختصاصی،
 • تبیین عملکرد در امر نظارت و کنترل عمومی،
 • تبیین رویکرد با تمرکز بر انگیزه مسئولان و مأموران
 • تبیین رویکرد و عملکرد بر محور جبران بی عدالتی ها
 • حمایت از روند ساختاری توسعه کارامدی نظام اسلامی و کارایی دولت ها در ایفای حقوق شهروندی و تأمین سلامت اداری
 • حمایت از فعالیت ها و اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی همسو در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد
 • انعکاس نتایج و دستاوردهای عملکردی سازمان مردم نهاد شبکه دیده بان شفافیت و عدالت
   

ب- برنامه ها

 • تقویت فرایندهای ارتقاء سطح دانش عمومی و آموزش عموم مردم در آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی و مبارزه با فساد
 • تقویت فرایندها و آموزش در درون دولت و مؤسسات وابسته آن و یا سازمان های حاکمیتی و عمومی در ایفای حقوق شهروندی و پرهیز از انواع فساد در راستای افزایش شفافیت
 • پشتیبانی از رویکردهای اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتقاء روحیه‌‌ی عدالتخواهی و مبارزه با فساد
 • ظرفیت­سازی برای تأمین حقوق شهروندی و از بین بردن فساد
 • انعکاس دیدگاه­ها در خصوص روش های قانونی و نظارت پارلمانی به منظور افزایش شفافیت و کاهش زمینه ها فساد اجزاء
 • انعکاس نقش نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و همکاری­های بین سازمانی در مبارزه با فساد
 • ایجاد و یا حمایت از فعالیت های حقوقی و مدنی و استیفای حقوق مردم و مبارزه با فساد در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری
 • پشتیبانی از روش هایشفاف سازی در مبارزه با فساد با مراقبت از در مقابل ماهیت قراردادهای دولت ها
 • تلاش و حمایت از فعالیت های سمن در اصلاح ساختاری برای افزایش دسترسی به اطلاعات و اطلاع از مقاصد و رفتار سیاست مداران
 • انعکاس شکایات و اعتراضات مربوط به مصادیق فساد، موضوعات و اقدامات فسادخیز با رعایت قوانین
 • انعکاس اقدامات حاکمیتی و دولتی همانند شفاف سازی، اهتمام به تامین حقوق شهروندان، پاکسازی مدیران ارشد و کارکنان از فساد
 • نمونه سازی فعالیت‌های مبارزه با فساد همانند برپایی همایش های نیمه رسمی رسانه‌ای و برنامه های مردمی مبارزه با فساد در راستای افزایش حقوق شهروندی
 • تجدید مبارزات اخلاقی شهروندان علیه فساد برای تثبیت منکر بودن فساد و ضرورت مطالبه حقوق شهروندی
 • حمایت از اقدامات حاکمیتی در مبارزه با فساد سیستمی و مالی
 • انعکاس نتایج اقدامات پژوهشی کاربردی در قالب های رسانه‌ای
 • تقویت بنیه محتوایی سایر رسانه ها به عنوان منبع ذخیره و تغذیه محتوای ضد فساد یا حامی قانون‌گرایی و حفظ حقوق مردم
   

ج- چشم انداز فعالیت ها

 • مبارزه با رانت از طریق حمایت از آزادسازی اقتصادی، کاهش مقررات، ساده سازی، قوانین مالیاتی، انحصار زدایی و تثبیت وضعیت اقتصاد کلان
 • مبارزه با اختیارات خودسرانه از طریق حمایت از اصلاح بخش های اجرایی و اداری از جمله شایسته گزینی و تمرکز زدایی
 • حمایت از اقدامات نهادهای حسابرسی، تقویت قضایی، تشویق نظارت عمومی از طریق مجلس شورای اسلامی و افزایش هوشیاری جامعه مدنی
 • اقدامات رسانه ای در زمینه انعکاس ضعف های ریشه ای اقتصادی، سیاسی و نهادی
 • حمایت از اقدامات پیشگیرانه در کاهش فرصت‌های بده بستان و روابط مبتنی بر فساد
 • تقویت روش های که منجر به افزایش نظارت عمومی و کارکرد جامعه مدنی سازمان‌های غیردولتی می‌گردد.
 • ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به فقر، فساد و تبعیض
 • ایجاد ارتباطات بین المللی رسانه ای و شرکت در کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و عدالت کیفری، کمیسیون مواد مخدر، کمیسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی و کنوانسیون مبارزه علیه فساد
   

د- محور های راهبردی

درگاه اکترونیکی اختصاصی سمن به عنوان رسانه تعاملی انعکاس دهنده فعالیت های سمن، راهبردهای زیر را با رویکرد رسانه ای دنبال می کند:

 • آموزش روش های شناسایی فساد و مبارزه با آن
 • پیگیری وقوع فساد
 • کمک به درمان فساد
 • توان بخشی به نهاد های عمومی و مردم در مبارزه با فساد
 • پرورش روحیه عدالتخواهی و مبارزه با فساد
 • ارائه مشاوره در زمینه مبارزه با فساد
 • انعکاس نتایج تحقیق و پژوهش در برنامه های مبارزه با فساد
 • حمایت از اقدامات مربوط به ایجاد عدالت کیفری و مددکاری حقوقی