حوزه های همکاری علمی، پژوهشی

امور حقوقی
حقوق تجارت الکترونیکی حقوق تجارت بین الملی حقوق بین الملل
حقوق عمومی حقوق مالی توانمندسازی حقوقی
حقوق مالکیت فردی حقوق محیط زیست حقوق اقتصادی
حقوق کیفری حقوق خصوصی حقوق جزا
صنایع و انرژی
نفت، گاز و پتروشیمی نیرو و آب صنایع و معادن
امور زمین
اراضی و جنگل ها دامداری و مراتع زمین خواری
امور عمومی
حقوق شهروندی حکمرانی مطلوب مدیریت کلان
صنایع و انرژی
اقتصاد بانک، بیمه و بورس مالیات و امور گمرکی
مدیریت مالی حسابداری -
امور شهری و بین شهری
استانداری و فرمانداری شهرداری و شورای شهر مسکن
راه و ترابری - -
امور دولتی
توزیع کالا شرکت های دولتی یارانه
امور سلامت
بهداشت، دارو، درمان غذا تجهیزات پزشکی
سایر
امور اجتماعی فرهنگی خصوصی سازی
ورزش فناوری اطلاعات کار
مزایدات و مناقصات - -