بیانیه‌ها

دسته بندی بیانیه ها

لیست بیانیه‌ها

تکذیبیه

در ساختار سازمانی دیده بان شفافیت و عدالت جایگاهی به نام دادستان وجود ندارد

10:50
اخیراً کلیپی درفضای مجازی پخش شده است که یکی از همکاران داوطلب دیده بان به نام آقای صاحبعلی غفاری است.