فراخوان‌ها

دسته بندی فراخوان ها

لیست فراخوان‌ها

فراخوان طرح و برنامه جامع اقدام مشترک گروه‌های همسوی عدالتخواه

1401/06/23 00:00:00

فراخوان رسانه ای دیده بان شفافیت و عدالت

1402/09/20 00:00:00
سازمان مردم نهاد ددیده بان شفافیت و عدالت داوطلب رسانه می پذیرد.