دیده بان شفافیت و عدالت مرکز اصفهان اسلایدر اصلی استان اصفهان

اخبار مرکز اصفهان

رییس دیده بان اصفهان در مصاحبه با اصفهان زیبا : رسانه ها بال اصلی جریان مبارزه با فساد

رییس دیده بان شفافیت و عدالت در مصاحبه با روزنامه اصفهان زیبا از مدیران دولتی خواست تا گارد خود را نسبت به شافیت باز کنند. او همچنین با اشاره به موضوع خودروهای شاسی بلند در مجلس شورای اسلامی آن را مصداق بارز عدم شافیت و آسیب های آن دانست.

دیدارشورای دیده بان اصفهان با مدیر کل بازرسی استان اصفهان

در ادامه دیدارها و رایزنی های شورای دیده بان شفافیت و عدالت اصفهان صورت گرفت : دیدار با رییس محترم منظقه شش بازرسی کشور

آنچه مشمول حمایت‌ ‌و پاداش در گزارش فساد می شود

سید کاظم دلخوش اباتری گفت که اشکالات طرح حمایت از گزارشگران فساد از سوی نمایندگان مجلس و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد و احتمالا از هفته آینده به دولت ابلاغ خواهد شد.