جزییات کتاب

معرفی کتاب؛جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی

جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی
تاریخ انتشار: 1402/10/19
ساعت انتشار: 13:47
شماره کتاب: 4685
شناسایی و رفع موقعیتهای تعارض منافع برای تحقق حکمرانی خوب و حفظ اعتماد در نهادهای دولتی ضروری است؛ با این حال تجربه نشان می دهد تحقق آن در عمل می تواند دشوار باشد.

بخشی از پیشگفتار مؤلف:
شناسایی و رفع موقعیتهای تعارض منافع برای تحقق حکمرانی خوب و حفظ اعتماد در نهادهای دولتی ضروری است؛ با این حال تجربه نشان می دهد تحقق آن در عمل می تواند دشوار باشد. در پاسخ به تقاضای فزاینده در بخش دولتی این جعبه ابزار راهکارهای عملی برای توسعه و پیاده سازی روشهای مدیریت تعارض منافع ارائه می نماید. راهکارهایی که هماهنگ با دستورالعمل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی طراحی شده است. این جعبه ابزار در تعامل با کشورهای عضو و غیر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تهیه شده است.
مجامع بین المللی متعددی استفاده از این جعبه ابزار را در مناطق مختلف دنیا تأیید کرده اند. از جمله این مجامع می توان به مجمع عالی پیاده سازی سیاست های تعارض منافع در دولت و بخش عمومی برای منطقه جنوب شرق اروپا پراگ، نوامبر (۲۰۰۳)، چهارمین کنفرانس منطقه ای ضد فساد آسیا و اقیانوسیه کوالالامپور دسامبر (۲۰۰۳) و مجمع جعبه ابزار مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی در منطقه آمریکای لاتین ریودیژانیرو می (۲۰۰۴) اشاره نمود. بسیاری از این ابزارها با اقتضائات ملی کشورها تطبیق داده شده و بومی سازی شده یا توسط سازمانهای دولتی در سرتاسر دنیا آزمایش شده است.
این تولکیت توسط هاوارد ویتن‏‏ با همکاری یانوس برتوک سرپرست بخش حکمرانی عمومی و توسعه منطقه ای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و ...‏ تهیه شده است.
این کتاب با مسئولیت دبیر کل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی منتشر شده است و نظرات و استدلالهای ارائه شده در آن لزوماً منعکس کننده دیدگاه های رسمی سازمان و یا کشورهای عضو نیست.....

مشخصات کتاب:
ناشر: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده: هاوارد ویتن
تعداد بخشها: 5 بخش
تعداد صفحات:  159 صفحه
عناوین فصلها:
پیشگفتار مؤلف
مقدمه مترجمان
مقدمه‌ای بر مدیریت تعارض منافع
ابزار شماره 1: تعریف تعارض منافع
ابزار شماره 2: نمودارهای ششگانه تعارض منافع
ابزار شماره 3: آزمون‌های عینی برای شناسایی تعارض منافع
آزمون اول: تعارض منافع
آزمون دوم: تعارض منافع ظاهری
آزمون سوم: تعارض منافع بالقوه
ابزار شماره 4: فهرست بازبینی عمومی برای شناسایی حوزه‌های پرمخاطره تعارض منافع
ابزار شماره 5: مفاد کدهای اخلاقی عمومی مرتبط با تعارض منافع
ابزار شماره 6: خودآزمایی تعارض منافع
ابزار شماره 7: مفاد عمومی برای رعایت استانداردهای تعارض منافع
ابزار شماره 8: فهرست بازبینی پاداش‌ها و هدایا
ابزار شماره 9: قانون عمومی هدایای کارمندان
ابزار شماره 10: رویه ثبت منافع و دارایی‌های شخصی
فرایند ثبت دارایی‌های شخصی
ثبت منافع شخصی کارمندان دولت و بستگان درجه یک آن‌ها
ابزار شماره 11: قانون عمومی ثبت دارایی‌ها و منافع
بخش اول: مقدمات
بخش دوم: اظهارنامه منافع
بخش سوم: دفاتر ثبت
بخش چهارم: آیین دادرسی
بخش پنجم: اجرا
ابزار شماره 12: خطمشی سنجش سلامت اداری
ابزار شماره 13: خطمشی و رویه آشکارسازی در جهت منافع عمومی
ابزار شماره 14: مثال‌های آموزشی
ابزار شماره 15: دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای مدیریت تعارض...
مقدمه: مدیریت تعارض منافع
اهداف دستورالعمل
تعریف تعارض منافع
اصول محوری مدیریت تعارض منافع
بخش اول: توسعه چارچوب سیاستی
1-1- شناسایی موقعیت‌های مرتبط تعارض منافع
2-1- وضع فرایندهایی برای شناسایی، مدیریت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع
بخش دوم: اجرای چارچوب سیاستی
1-2- پیشگامی و تعهد
2-2- مشارکت با کارکنان در زمینهی آگاهیبخشی، شناسایی و پیشگیری
3-2- اِعمال خطمشی تعارض منافع
4-2- آغاز مشارکتی جدید با بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی