منو

محمد دهقانی نقندر

تحصیلات : دکترای تخصصی حقوق از دانشگاه تهران

سوابق:

•    نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های هفتم، هشتم و نهم
•    ریاست سازمان دانشجویی استان تهران
•    معاون سیاسی سازمان دانشجویی کشور
•    موسس خبرگزاری دانشجو