منو

سید مرتضی نبوی

تحصیلات: دارای مدرک مهندسی از دانشکده فنی تهران

سوابق:

•    وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن در دولت اول
•    مدیرمسئول روزنامه رسالت
•    عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
•    عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین
•    مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی یاس و فصلنامه علمی – ترویجی راهبرد یاس