منو

احمد امیرآبادی فراهانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

سوابق:

•    نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره نهم
•    عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم
•    عضو شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری قم
•    مدرس دانشگاه های: پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علمی کاربردی
•    عضو هیئت مدیره هلال احمر استان قم
•    عضو شورای آموزش و پرورش استان قم
•    عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان قم