منو

آرشیو برچسب ها : پانزدهمین نشست حکمرانی در عمل

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری وابسته به پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف از سری. نشست‌های «حکمرانی درعمل» برگزار می نماید: تعارض منافع و مبارزه با فساد                                                       […]