منو

آرشیو برچسب ها : تجهیزات پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بازار تجهیزات پزشکی گفت: شرکت های بزرگ تولیدکننده دنیا در کشور ما نمایندگی رسمی ندارند، که باعث رانت در بازار و تحریک برای انجام قاچاق شده است. برنامه “صبح و گفت وگو” رادیو گفت و گو با موضوع نظارت و ساماندهی بازار لوازم تجهیزات پزشکی ، […]