احمد توکلی با ارسال نامه ای به شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی ایشان در مورد پرداخت های نامتعارف به برخی از مدیران مجموعه شستا شد.

لازم به توضیح است که دیده بان شفافیت و عدالت در روزهای گذشته با پی گیری از دفتر مدیرعامل شستا ،دکتر رضوانی فر، خواستار توضیح در این باره شد که علیرغم ادعای ایجاد شفافیت در مجموعه شستا، سازمان مذکور از ارسال توضیح طفره رفت که این خود گواهی بر عدم شفافیت در مجموعه می باشد.

به گزارش داد،در این نامه آمده است: لیست بالا نشان می‌دهد که افراد خاصی در مجموعه مدیریتی شستا تحت عنوان‌های مشاور و دستیار به کار گمارده شده‌اند و بدون استحقاق، دریافتی‌های هنگفت دارند.

دستور فرمایید مستند قانونی این پرداخت‌ها، دلیل به کارگیری، میزان و نحوه کارکرد به‌کارگرفته‌شدگان سریعاً به این سازمان مردم‌نهاد گزارش شود. ضمناً فهرست اقدامات اداری برای به کارگیری آنان متناسب با عنوان اعطایی را اعلام بفرمایید، به نحوی که معلوم شود تاریخ این اقدامات واقعی است.