برنا: برخی از مدعیان ریاست مجلس با تاکید بر سابقه اجرایی خود می خواهند رئیس مجلس شوند. پرونده های فسادی درباره آنان رو شده است. نظر شما که رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هستید و قبلا نماینده مجلس بودید در این مورد چیست؟

توکلی: من نمی دانم شما درباره چه کسی صحبت می کنید؟

برنا: آقای قالیباف.

توکلی: در یک مورد واگذاری املاک شهرداری بود. من از شما می پرسم که الآن که زمان انتخاب رئیس مجلس است چرا درباره آن حرف می زنید؟ چرا قبلا نمی پرسیدید که آقای قالیباف پرونده دارد یا ندارد؟ ما در پرونده واگذاری املاک شهرداری ورود کردیم.  نه کسی مانع ما شد و نه کسی از ما حمایت کرد. نتیجه را هم صراحتا اعلام کردیم وگفتیم که تخلف صورت گرفته، آقای قالیباف خودش از من خواست که پرونده املاک شهرداری را بررسی کنم. در بررسی مان هم به  سوء استفاده شخصی نرسیدیم. نتیجه بررسی ما این بود که تخلف شده، قانون اجرا نشده یا قانون برعکس اجرا شده. اما در همان زمان هم شما خبرنگاران چندان ما را همراهی نکردید. الان که انتخابات مجلس صورت گرفته و مسئله ریاست مجلس است، من این را خوب نمی دانم. معذرت می خواهم ولی به آن می گویم فرصت طلبی.  من مخالف فساد هستم. مخالف سوء استفاده هستم. شما می دانید همه هم می دانند. ولی کار سیاسی را بر نمی تابم. اینکه در شهرداری تخلف و جرم اتفاق افتاده را ما نیز اعلام کردیم. هیچ ملاحظه ای هم نکردیم که آقای قالیباف رفیق ماست. ولی اینگونه نیست که برای تخریب کسی از آن سوء استفاده کنیم. من این کار را درست نمی دانم.

برنا:  آیا بررسی این مسئله در این شرایط مهم است؟

توکلی: بله مسلم است که مهم است. ولی وقتی ایشان نامزد شد نمی دانستید که رئیس مجلس می شود؟ آن موقع چه کردید؟

برنا: چرا هیچ کس آن را جدی نمی گیرد؟

توکلی: این سوال دیگری است. جدی گرفتن بحث مجزایی است. ولی اینکه بعضی را جدی بگیرند و بعضی را جدی نگیرند این بد است. عرض من است که وقتی ایشان می خواست نامزد بشود شما تخلفاتشان را به شورای نگهبان دادید؟ من تخلفات هر کسی را که می دانستم به شورای نگهبان دادم. سبک و سنگین هم نمی کنم {که کیست و چه تفکر سیاسی و چه ارتباطی با من دارد.} همه را به صورت نامه به شورای نگهبان دادم. اما الان این کار را فرصت طلبی می دانم. {من خودم را روزنامه نگار می دانم،} ما روزنامه نگاران باید وقت شناس باشیم نه فرصت طلب.  وقت شناسی درست است. کاری که شما الان می کنید نتیجه بخش نیست. هم نتیجه بخش نیست و هم موجب شقاق می شود.

برنا: راه حل شما چیست؟

توکلی: باید همان روزی که متوجه اشکال و ایراد شدیم آن را بگوییم. مثلا از همان نیروی انتظامی یا شهرداری تهران . همان موقع باید می گفتیم. حالا که یک ماه دیگر می خواهند رئیس مجلس را انتخاب کنند بگوییم نتیجه نمی گیریم. این دوره دیده بان شفافیت و عدالت با صراحت گفت  که یکی از روسای کمیسیون صلاحیت ندارد. به شورای نگهبان هم نامه نوشتیم. ممکن است شورای نگهبان اعتنا بکند. ممکن است مثل آقای تاجگردون اعتنا نکند. ما وظیفه مان را انجام دادیم.

گر چه وصالش نه به کوشش دهند

هر قدر ای دل که توانی بکوش

برنا: اساسا اگر شورای نگهبان قبول نکند، چه باید کرد؟ 

توکلی: باید به حضرت آقا نامه نوشت. باید در رسانه گفت و انتقاد کرد که مجبور شوند جواب دهند . آنها مجبورند که واکنش نشان دهند. نه اینکه هر چه ما می گوییم درست است،  بلکه به آن اعتنا کنند و از خود دفاع کنند. تکرار هم اثر دارد.