کیانوش جهانپور امروزافزود: نیازی نیست داروهای وارداتی حتما از برند خاصی باشد. به طور مثال داروی دسفرال، انواع مختلفی دارد که می توان از انواع برندهای دیگر آن استفاده کنیم. وی تاکید کرد سازمان غذا و دارو هیچ اصراری بر تهیه داروی خاص برند ندارد و خود را در حصار برندها و نام های خاص دارویی قرار نمی دهد.

«از سوی دیگر الزام های حمایت از داروی برند حذف شده و عمده بازار دارویی کشور به حمایت از داروی تولید داخل اختصاص یافته است».

بیشتر بخوانید: افشاگری دیده بان درباره وجود مافیای دارو در سازمان غذا و دارو

بخش نخست گزارش تفصیلی و مستند دیده بان عدالت درباره فساد دارویی

بخش دوم گزارش تفصیلی و مستند دیده بان عدالت درباره فساد دارویی:مصادیقی از سوگیری سیاست‌های تولید و توزیع و واردات دارو به نفع شرکت‌های خاص

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: برخی پزشکان و مردم به نام ژنریک برخی داروها اقبال نشان می دهند و به تجویز پزشک یا توصیه دیگران آنها را مصرف می کنند و اگر نام تجاری دارو را پیدا نکنند تصور می کنند کمبود دارو پیش آمده است؛ درحالی که این دارو در انواع دیگر وجود دارد.

جهانپور اضافه کرد: اگر نتوانیم دارویی را در داخل تولید کنیم، انواع مختلف دارو را از خارج وارد می کنیم.

چهاردهم فروردین ماه امسال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۵۰درصد مواد اولیه و ۹۵درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

همان روز، رییس سازمان غذا و دارو گفت: سیاست محدودیت واردات دارو امسال ادامه می یابد اما در عین حال ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده داروی تولید داخل نیز در نظر قرار می گیرد.

منبع: ایرنا