به گزارش داد  به نقل از الف حشمت اله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای خود درباره تسهیلات وصول نشده و مشکوک الوصول بانک ها گفت: با توجه به اینکه در این زمینه تقاضای تحقیق و تفحص را مطرح کردیم، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس اعلام کرد که میزان این تسهیلات ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است و درخواست داشت تا برای تعیین تکلیف این بدهی ها یک مهلت داده شود.

وی با بیان اینکه مهلتی هم داده شد، افزود: مهلت داده شده هم به پایان رسید و به نظر اینجانب در حال حاضر میزان بدهی ها و تسهیلات وصول نشده بیشتر هم شده و احتمالا به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده است.

طراح تحقیق و تفحص از تسهیلات وصول نشده و مشکوک وصول با تاکید بر اینکه دیگر نباید فرصت داد و صبر کرد، گفت: از مهلت های داده شده به رئیس کل بانک مرکزی، ما هیچ نتیجه عملی نگرفتیم.

فلاحت پیشه افزود: اینجانب در همین راستا نامه ای به آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته و درخواست کردم تا کمیسیون نظر خود را مبنی بر تائید یا رد این تحقیق و تفحص اعلام و به صحن مجلس ارسال کند.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص مذکور باید جزو اولین دستورات کاری مجلس در سال جاری باشد، افزود: پیش بینی می شود که تقاضای این تحقیق و تفحص در صحن مجلس مصوب شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دانه درشت ها این تسهیلات را گرفته و پس نمی دهند، افزود: نمایندگان و مجلس نباید در خصوص تسهیلات وصول نشده کوتاه بیایند.

به گفته فلاحت پیشه ۱۵۰ دانه درشت مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک ها را گرفته و پس نمی دهند.