با آقای دکتر احمد توکلی از تابستان ۱۳۶۱ آشنا شده ام. در گذر این سی و شش سال دوستی نزدیک، تفاوت های آشکاری میان او و دیگر سیاستمداران ایرانی مشاهده کرده ام.
توکلی سیاستمداری است دارای اصول و مرام و زیر بنای فکری و معرفتی اسلامی/ایرانی، شجاع، صادق، صریح، از نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی انسانی پاک و بدور از هرگونه شائبه، گاه پرشتاب در موضع گیری و پذیرنده ی اشتباه و اقرار و عذرخواه علنی نسبت به آن.
اصلا برایم عجیب نیست اگر هر از چند گاه، افراد بیمار، هتاک و … علیه او برآشوبند و بکوشند با دروغ های بارها و بارها پاسخ داده شده، چهره ی او را مشوه سازند و آنچه را خود به آن متصف اند، به احمد توکلی نسبت بدهند.
اقدامی که فرقه ی آلوده دامن و مشکوک احمدی نژاد چند روزی است علیه توکلی آغاز کرده اند، از همین سنخ و همین تلاش های ناجوانمردانه است.

توکلی باید تاوان نزدیک به سی سال مبارزه ی مستمر با فساد یقه سفیدان را بدهد.

گزارشی که در لینک زیر می خوانید اشاره ای است گذرا به همه ی آنچه مخالفان سیاسی و فکری احمد توکلی در این سالها گفته و نوشته اند و پاسخ های صریح و مستدل شنیده اند و باز برای پوشاندن صفات زشت خویش، به آن متوسل می شوند.

ریشه یابی هجمه هماهنگ رسانه های ضد انقلاب و جریان انحرافی به احمد توکلی/ پاسخ به شبهات و دروغ پردازی های اخیر