منو

رشد جمعیت در روستاها منفی شد

13951223151349448102669010

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری سهم خانوارهای تک‌نفره از ۷.۱ درصد در سال ۹۰ به ۸.۵ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است، گفت: استان یزد با تراکم جمعیت ۸.۸ نفر در هر کیلومتر در قعر جدول شاخص تراکم جمعیت قرار گرفته است.

به گزارش پویا، امید علی پارسا در نشست خبری که برای اعلام نتایج کلس سرشماری آمار نفوس و مسکن ۱۳۹۵ که در مرکز آمار برگزار شد با بیان اینکه اگر قرار بود سرشماری به روش‌های قبلی انجام شود نیاز ۶۵ هزار نیروی انسانی بود، گفت: خوشبختانه ۴۸ درصد از مردم به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کرده و سرشماری سال ۹۵ با ۲۵ هزار نیرو به انجام رسید.

به گفته پارسا شرکت ۳۵ درصد از مردم در سرشماری اینترنتی یک هدف بلندپروازنه بود اما در نهایت شاهد این موضوع بودیم که حدود نیمی از مردم به صورت اینترنتی در سرشماری شرکت کردند.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری ۹۵ جمعیت ایران ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است گفت: ۵۱ درصد از جمعیت مرد و ۴۹ درصد زن و همچنین ۲۶ درصد جمعیت روستایی و ۷۴ درصد نیز در شهرها سکونت دارند.

* رشد جمعیت کشور به ۱٫۲۴ درصد رسید

به گفته پارسا، رشد جمعیت در سال ۹۰، ۱٫۲۹ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۱٫۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است و این در حالی بود که رشد جمعیت در مناطق روستایی ۰٫۷ – بوده است.

وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری به طور متوسط سالیانه ۹۵۵ هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده است که این عدد در سرشماری سال ۹۰، ۹۳۱ هزار نفر بوده است.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه سهم افراد صفر تا ۱۴ سال از جمعیت ۲۴ درصد،‌سهم ۱۵ تا ۲۹ سال ۲۵ درصد، سهم ۳۰ تا ۶۴ سال ۴۴٫۸ درصد و سهم ۶۵ سال به بالا ۶٫۱ درصد بوده گفت: سهم افراد ۱۵ تا ۲۹ سال در سرشماری سال ۹۰، ۳۱٫۵ درصد بوده که به این ترتیب این بخش جمعیتی در سال ۹۵ با کاهش روبرو شده و از سوی دیگر سهم افراد ۶۵ سال به بالا در سال ۹۰، ۵٫۷ بوده که در این بخش نیز در سال ۹۵ با افزایش ۰/۴ درصدی روبرو بوده‌ایم.

* جمعیت ایران پیرتر شد

به گفته پارسا میانگین سنی کشور در سال ۹۴،‌ ۲۹٫۸ سال بوده است که در سال ۹۵ به ۳۱٫۱ افزایش پیدا کرده است. همچنین میانه جمعیت از ۲۷ سال به ۳۰ سال رشد کرده است.

وی با بیان اینکه میانگین نسبت جنسی (تعداد زنان به مردان)‌ ۱۰۳ بوده است و به این ترتیب به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۳ مرد در کشور وجود دارد‌، گفت: این نسبت در بوشهر ۱۱۴، یزد ۱۰۶ و در اردبیل و کرمان ۱۰۵ بوده است.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران نتایج سرشماری ۹۵ نشان می‌دهد سهم استان تهران از جمعیت کل کشور از ۱۶٫۲ درصد سال ۹۰ به ۱۶٫۶ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته و در استان خراسان رضوی به عنوان آخرین استان در این حوزه سهم از جمعیت از ۷٫۹۸ درصد در سال ۹۰ به ۸٫۰۵ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. در این بین سهم استان همدان از ۲٫۳۴ درصد به ۲٫۱۷ درصدکاهش یافته است.

* ۱۵ درصد خانوارها ۵ نفره یا بیشتر هستند

رئیس مرکز آمار ایران گفت: سهم خانوارهای ۵ نفر و بیشتر از ۲۱ درصد سال ۹۰، در سال ۹۵ به ۱۵ درصد کاهش، سهم خانوارهای ۴ نفره از ۲۶٫۳ درصد سال ۹۰، به ۲۷٫۶ درصد افزایش، سهم خانوارهای ۳ نفره از ۲۷٫۱ به ۲۸٫۵ درصد افزایش، سهم خانوارهای ۲ نفره از ۱۸٫۴ در سال ۹۰ به ۲۰٫۷ در سال ۹۵ افزایش و همچنین سهم خانوارهای تک نفره از ۷٫۱ درصد به ۸٫۵ درصد افزایش یافت.

به گفته وی،‌ میانگین تراکم جمعیت در استانهای مختلف در هر کیلومتر ۴۹٫۱ نفر بوده و این رقم برای استان تهران ۹۶۹ نفر، استان البرز ۵۲۹ نفر، استان گیلان ۱۸۰ نفر و استان مازندران ۱۳۷ نفر می‌باشد. این در حالیست که استان یزد با تراکم جمعیت ۸٫۸ نفر در هر کیلومتر در قعر جدول شاخص تراکم جمعیت قرار گرفته است.

پارسا افزود: تعداد شهرها از هزار و ۱۳۹ شهر در سال ۹۰ به هزار و ۲۴۵ شهر در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است.

* تعداد زنان مطلقه به ۲٫۲ درصد افزایش یافت

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، تعداد مردهای دارای همسر در سال ۹۰، ۶۰ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۶۳ درصد افزایش یافته و همچنین تعداد زنهای دارای همسر در سال ۹۰، ۶۱ درصد بوده که به ۶۴ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد مردان بدون همسر از ۰٫۷ درصد سال ۹۰ به ۱٫۲ درصد در سال ۹۵ افزایش و تعداد زنان مطلقه از ۱٫۴ درصد به ۲٫۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد افراد هرگز ازدواج نکرده از ۳۸ درصد سال ۹۰ به ۳۴ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است.

*باسوادی در کشور رشد داشته است

وی با اشاره به تعداد افراد باسواد در کل کشور گفت: تعداد باسوادان در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال از ۹۲٫۴ درصد سال ۹۰ به ۹۴٫۷ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. این در حالیست که تعداد کل باسودان کشور در سال ۹۵، ۸۷٫۶ درصد بوده است.

پارسا با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری ۹۵، ۴ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۴۵ نفر مهاجرت کرده‌اند گفت: در این بین ۳ میلیون و ۹۷۲ نفر به مناطق شهری و ۷۳۶ هزار نفر به مناطق روستایی مهاجرت کرده‌اند که ۲۰٫۲ درصد به شهر تهران، ۷٫۳ درصد به خراسان رضوی، ۶٫۸ درصد به استان اصفهان و همچنین ۰/۷ درصد نسبت مهاجرت این افراد به استان ایلام بوده است.

*یک میلیون و ۵۸۳ هزار افغانی در ایران زندگی می کنند

به گفته وی، ۹۸ درصد کل جمعیت کشور ایرانی بوده و ۱٫۹۸ درصد یا به عبارتی یک میلیون و ۵۸۳ هزار نفر از جمعیت کشور افغانی می‌باشند.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: در سال ۹۰،‌ ۶۲٫۷ درصد مالک بوده و این عدد در سال ۹۵ به ۶۰٫۶ درصد کاهش یافته است. همچنین ۲۶٫۶ درصد به صورت استیجاری سکونت داشته‌اند که این عدد نیز در سال ۹۵٫ به ۳۰٫۸ درصد افزایش یافته است.

به گفته پارسا ۵۶٫۶ درصد از مالکیت ملکی در شهرها در سال ۹۵ به ۵۴ درصد کاهش یافته است و همچنین مالکیت استیجاری از ۷۹٫۳ درصد در سال ۹۰ در روستا به ۷۹٫۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ مردم در ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی سکونت داشته که ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار واحد آپارتمانی و بیش از ۱۳ میلیون نیز غیر آپارتمانی بوده‌اند. همچنین ۶۶ درصد مردم در واحدهای زیر ۱۰۰ متری سکونت داشته‌اند.

*۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی خالی در کشور شمارش شد

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: تعداد واحدهای مسکونی خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۹۵ افزایش یافته است این در حالیست که تعداد واحدهای مسکونی خالی در شهر تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۹۰ به ۴۹۰ هزا رواحد در سال ۹۵ افزایش یافته است.

پارسا در پاسخ به سوالی درباره محرمانه بودن اطلاعات دریافتی از مردم گفت: استراتژی اصلی مرکز آمار نظام آماری ثبتی مبنا می‌باشد که در این نظام اطلاعات در سطح خرد و نقطه‌ای جمع‌آوری شده و در سطح میکرودیتا به مرکز آمار ارسال می‌شود و از این طریق همه آمارها محرمانه باقی خواهد ماند.

به گفته وی اطلاعات و نتایج آماری مربوط به سرشماری سال ۹۵ پیش از این هم آماده بوده و ترتیبی داده شد که نتایج آن به هیئت دولت گزارش شود تا با استفاده از امکانات دولت شرایط برای حرکت به سمت نظام ثبتی مبنا بیشتر فراهم شود.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین درباره علت عدم ارائه آمار مربوط به نرخ بیکاری در سرشماری ۹۵، گفت: مواردی مانند نرخ بیکاری، اشتغال، بیمه بودن افراد، نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری دارد و البته در گزارشهای سرشماری پیشین نیز این اطلاعات در گزارش اولیه ارائه نشد.

در ادامه این نشست زاهدیان معاون مرکز آمار با بیان اینکه اطلاعاتی مانند نرخ باروری، سهم بیمه‌ها و اشتغال برای ارائه نیاز به زمان بیشتری دارد، گفت: اردیبهشت ماه سال آینده این اطلاعات از سوی مرکز آمار ایران ارائه خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0