منو

  دهم اردیبهشت ماه سال 1380، فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب برای آغاز مبارزه رسمی با مفاسد اقتصادی صادر شد؛ فرمانی که در بند آغازین آن، تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته بود، در همان سال اجرایی شد تا بنا به دستور رهبری با فساد در هر جا و هر مسند برخورد یکسانی شود. به گزارش «تابناک»؛ سطح حضور مسئولان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدا شامل رؤسای سه ‌قوه بود، ولی به مرور زمان این سطح به معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کاهش یافت و این مسأله را آیت‌الله هاشمی شاهرودی پس از تشکیل اولین جلسه ستاد در دولت نهم بیان و از آن به عنوان مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد کرد. اما آنچه درباره این ستاد قابل توجه است، ترتیب برگزاری جلسات آن بوده که در ابتدای شکل گیری هر دو هفته یک بار و بعدها هر ماه یک بار و در نهایت هر چند ماه یک بار انجام می گرفت. این بی نظمی در تشکیل جلسات تا زمان روی کار آمدن دولت دهم ادامه داشت تا در نهایت «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رئیس دولت قبل که با حکم «محمود احمدی نژاد» به این سمت انتخاب شد، ترتیب برگزاری جلسات را هر هفته یک بار تعیین کرد. جدای از اینکه خروجی این جلسات چه بوده و چه تأثیری در جلوگیری و یا کاهش رشد فساد در کشور داشته، که خود بحث مفصلی را می طلبد، ترتیب برگزاری جلسات است که در دولت یازدهم انتقاداتی را به همراه داشت. این ستاد که به ریاست «اسحاق جهانگیری» تشکیل می شود، شاید پیش آمده باشد که بیش از یک ماه هم تشکیل جلسه نداده باشد. همین امر سبب بروز اعتراضاتی از سوی اعضای این ستاد شده است. «عزت الله یوسفیان ملا»، نماینده مجلس و کسی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم عضویت دارد، با قیاس این دوره ستاد با دوره قبل از خود، عملکرد «محمدرضا رحیمی» را بهتر از دوره ریاست «اسحاق جهانگیری» می داند. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، در مقایسه بین عملکرد این ستاد در دو دولت دهم و یازدهم اظهار کرد: آقای رحیمی اگر اتهامی داشته، مجازات و زندانی شد. اتهامش هم در خارج از چهارچوب ستاد و قبل از اینکه وارد دولت بشود، وارد بود. یعنی زمانی که در دیوان محاسبات حضور داشت آن اتهام علیه ایشان به وجود آمد، ولی من این را که می گویم قاطعانه است. خیلی از دولت قبل انتقاد داشتم، ولی بینی و بین الله خروجی ستاد در دوران ریاست آقای رحیمی بیشتر از الان بود. وی در توضیح اینکه خروجی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران رحیمی بیشتر از زمان جهانگیری بود، یعنی چه، گفت: یعنی تصمیماتی که در آن جلسات گرفته می شد، بیشتر از الان بود. یوسفیان ملا با اشاره به تصمیماتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل اتخاذ می شد، عنوان کرد: در جلسات ستاد در دولت قبل تصمیم می گرفتند با فرد متخلف برخورد شود و یا پول را از آن فرد متخلف پس بگیرند، این تصمیمات که در ستاد گرفته می شد، جنبه اجرایی هم پیدا می کرد. این نماینده مجلس با اشاره به مسأله معوقات بانکی به عنوان یکی از موضوعات مهمی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد، افزود: در دولت قبل وقتی می گفتیم بانک ها بیایند و بگویند با این معوقه ها چیکار می کنند، این تصمیم ستاد بوده و به بانک هم اطلاع داده می شد و در نهایت به مرحله اجرا می رسید. وی به نحوه برخورد با موضوع معوقات بانکی در دولت یازدهم اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون میزان معوقات بانکی به یکصدهزار میلیارد تومان رسیده است. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به اینکه چه تصمیمی در خصوص بازپس‌گیری معوقات بانکی گرفته شده است، تصریح کرد: ما از آقای جهانگیری خواستیم که اسامی این افراد را اعلام کنند که ایشان موافقت نکردند. نامه ای هم که نوشتیم تا تصمیمی گرفته شود، گفتند نه. یوسفیان ملا با بیان اینکه من آمار تصمیمات ستاد قبلی را دارم که به مراتب از تصمیمات گرفته شده در این دولت بیشتر بود، از برگزاری جلسات این ستاد گلایه و خاطرنشان کرد: تعداد جلسات در این دولت بسیار کمتر و طبیعتا تصمیمات آن هم خیلی کم شده است. وی با تأکید بر لزوم تصمیم گیری برای مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در بعضی جلساتی که در این دولت برگزار می شود، حتی تصمیمی هم گرفته نمی شود، اما جلسه ستاد در دولت گذشته هیچ گاه بدون تصمیم پایان نمی یافت.

دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰، فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب برای آغاز مبارزه رسمی با مفاسد اقتصادی صادر شد؛ فرمانی که در بند آغازین آن، تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته بود، در همان سال اجرایی شد تا بنا به دستور رهبری با فساد در هر جا و هر مسند برخورد یکسانی شود.

به گزارش «تابناک»؛ سطح حضور مسئولان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدا شامل رؤسای سه ‌قوه بود، ولی به مرور زمان این سطح به معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کاهش یافت و این مسأله را آیت‌الله هاشمی شاهرودی پس از تشکیل اولین جلسه ستاد در دولت نهم بیان و از آن به عنوان مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد کرد.

اما آنچه درباره این ستاد قابل توجه است، ترتیب برگزاری جلسات آن بوده که در ابتدای شکل گیری هر دو هفته یک بار و بعدها هر ماه یک بار و در نهایت هر چند ماه یک بار انجام می گرفت. این بی نظمی در تشکیل جلسات تا زمان روی کار آمدن دولت دهم ادامه داشت تا در نهایت «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رئیس دولت قبل که با حکم «محمود احمدی نژاد» به این سمت انتخاب شد، ترتیب برگزاری جلسات را هر هفته یک بار تعیین کرد.

جدای از اینکه خروجی این جلسات چه بوده و چه تأثیری در جلوگیری و یا کاهش رشد فساد در کشور داشته، که خود بحث مفصلی را می طلبد، ترتیب برگزاری جلسات است که در دولت یازدهم انتقاداتی را به همراه داشت. این ستاد که به ریاست «اسحاق جهانگیری» تشکیل می شود، شاید پیش آمده باشد که بیش از یک ماه هم تشکیل جلسه نداده باشد. همین امر سبب بروز اعتراضاتی از سوی اعضای این ستاد شده است.

«عزت الله یوسفیان ملا»، نماینده مجلس و کسی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم عضویت دارد، با قیاس این دوره ستاد با دوره قبل از خود، عملکرد «محمدرضا رحیمی» را بهتر از دوره ریاست «اسحاق جهانگیری» می داند.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، در مقایسه بین عملکرد این ستاد در دو دولت دهم و یازدهم اظهار کرد: آقای رحیمی اگر اتهامی داشته، مجازات و زندانی شد. اتهامش هم در خارج از چهارچوب ستاد و قبل از اینکه وارد دولت بشود، وارد بود. یعنی زمانی که در دیوان محاسبات حضور داشت آن اتهام علیه ایشان به وجود آمد، ولی من این را که می گویم قاطعانه است. خیلی از دولت قبل انتقاد داشتم، ولی بینی و بین الله خروجی ستاد در دوران ریاست آقای رحیمی بیشتر از الان بود.

وی در توضیح اینکه خروجی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران رحیمی بیشتر از زمان جهانگیری بود، یعنی چه، گفت: یعنی تصمیماتی که در آن جلسات گرفته می شد، بیشتر از الان بود.

یوسفیان ملا با اشاره به تصمیماتی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل اتخاذ می شد، عنوان کرد: در جلسات ستاد در دولت قبل تصمیم می گرفتند با فرد متخلف برخورد شود و یا پول را از آن فرد متخلف پس بگیرند، این تصمیمات که در ستاد گرفته می شد، جنبه اجرایی هم پیدا می کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به مسأله معوقات بانکی به عنوان یکی از موضوعات مهمی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد، افزود: در دولت قبل وقتی می گفتیم بانک ها بیایند و بگویند با این معوقه ها چیکار می کنند، این تصمیم ستاد بوده و به بانک هم اطلاع داده می شد و در نهایت به مرحله اجرا می رسید.

وی به نحوه برخورد با موضوع معوقات بانکی در دولت یازدهم اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون میزان معوقات بانکی به یکصدهزار میلیارد تومان رسیده است.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به اینکه چه تصمیمی در خصوص بازپس‌گیری معوقات بانکی گرفته شده است، تصریح کرد: ما از آقای جهانگیری خواستیم که اسامی این افراد را اعلام کنند که ایشان موافقت نکردند. نامه ای هم که نوشتیم تا تصمیمی گرفته شود، گفتند نه.

یوسفیان ملا با بیان اینکه من آمار تصمیمات ستاد قبلی را دارم که به مراتب از تصمیمات گرفته شده در این دولت بیشتر بود، از برگزاری جلسات این ستاد گلایه و خاطرنشان کرد: تعداد جلسات در این دولت بسیار کمتر و طبیعتا تصمیمات آن هم خیلی کم شده است.

وی با تأکید بر لزوم تصمیم گیری برای مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در بعضی جلساتی که در این دولت برگزار می شود، حتی تصمیمی هم گرفته نمی شود، اما جلسه ستاد در دولت گذشته هیچ گاه بدون تصمیم پایان نمی یافت.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0