منو

la

اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود، بلکه سبب:

– تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم درباره آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت.

در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و اینکه پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید.

چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است.

گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده، عمدتاً پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف کرده اند. اما، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود. قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی (فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند) از نظر اقتصادی، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند.

در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد.

عملیات پولشویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد.

پولشویی کجا انجام می گیرد؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.

– کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیرقانونی باشد.

– بخش های غیررسمی اقتصادی فعال باشند.

– بخش های رسمی، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.

– قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.

– ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد.

– بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.

-روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد.

– به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.

آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد؟

جواب صریح و روشن این است که متأسفانه تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است. با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیررسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم.

گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش داده ها و ستاده ها و همچنین، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم را نام برد. اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

روش های پولشویی:

امور زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند: منشاء واقعی پول پنهان بماند، شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد، این پروسه مخفیانه طی شود، از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پولشویی بوده اند می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوهای تطهیر پول پیچیده و متنوع است. این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرارتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد.

از معمول ترین و مهمترین شیوهای پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل کرده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و … خریده و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند.

از شیوه های دیگر تطهیر پول، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازاهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی متداول است. یکی از شیوهای آن سرمایه گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین بر انگیز است. قاچاقچیان به طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می گیرند، در این روش حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس و …. پول ها را به حساب های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.

انواع پولشویی:

چهار گونه پولشویی قابل شناسایی است:

۱- پولشویی درونی: شامل پول های کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود.

۲-   پولشویی مهار شونده: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور، تطهیر می شود.

۳- پولشویی بیرونی: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.

۴- پولشویی وارد شونده: که شامل پول هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می شود.

 

منبع: ایمنا

1 پاسخ به پولشویی کجا انجام می‌شود؟
  1. بسم الله الرحمن الرحیم
    تنها راه مقابله با پولشویی وجود قانون “از کجا آورده ای ” برای آحاد مردم کشور است ، تأکید میشود : تمام آحاد مردم و مسئولین .


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0