منو

راهنمای حکمرانی باز

 

(ابزارهایی گام به گام برای حرکت به سمت کارآمدی)

 

شفافیت، یکی از مهمترین ابزارهای کارآمدی حکومت ها می باشد. به همین دلیل نخبگان، دست اندرکاران و مردم عادی، هر روز بیش از پیش خواستار شفافیت بیشتر در چگونگی اداره کشور می باشند. راهنمای حکمرانی باز، راه ها و روش هایی را دنبال می کند تا خبرگان و بخش های بیشتری از مردم مشارکت گسترده تری در اتخاذ تصمیماتی داشته باشند که حکومت را شفاف تر، پاسخگوتر، مسئولیت پذیرتر، اثربخش تر و کارآمدتر می کند.چرا که هر تصمیمی از سوی حکمرانان تأثیرات گسترده تری بر سرنوشت یکایک افراد جامعه خواهد گذاشت.

سازمان مردم نهاد شبکه دیدبان شفافیت و عدالت تلاش دارد تا با فعال سازی بخش راهنمای حکمرانی باز، “تجارب”، “راه کارهای نوآورانه”، “مستندسازی موضوعی” و “طرح موضوعات حاکمیتی” مردم، خبرگان و متخصصان را گردآوری نموده و هدف “کارآمدتر نمودن دستگاه های حاکمیتی”، آنها را به صورت طبقه بندی شده در اختیار حکمرانان قرار دهد.

گزارش های درج شده شامل موضوعات آموزش عمومی، ارتقاء سطح مهارت های حقوقی و انعکاس تجارب و عملکردهای بین المللی نیز می گردد.

شما می توانید”تجارب”، “راه کارهای نوآورانه”، “مستندات موضوعی” و “موضوعات قابل بررسی در روش های حکمرانی” را در هریک از بخش های زیر قرار دهید.

شبکه دیدبان شفافیت و عدالت، علاوه بر انتشار کامل مطالب تخصصی در سامانه، گزارش های ویژه ای تهیه نموده و به مدیران ارشد دستگاه های حاکمیتی منعکس می نماید.

تجارب (شما می توانید تجارب خود برای مدیریت کارآمدتر و حکمرانی مطلوب تر را در این بخش قرار دهید).

راه کارهای نوآورانه (شما می توانید راهکارهای نوآورانه خود برای مدیریت کارآمدتر و حکمرانی مطلوبتر را در این بخش قرار دهید)

مستندات موضوعی (شما می توانید مستندات خود درباره اقدامات کارآمدتر در حکمرانی مطلوبتر را در این بخش قرار دهید)

موضوعات پیشنهادی در بررسی روش های حکمرانی مطلوب (شما می توانید موضوع مورد نظر خود را برای بررسی و اظهارنظر دیگران در این بخش قرار دهید)

 

موضوعات پیشنهادی:

 • بودجه
 • اقتصاد نفتی
 • روابط در بازار کسب و کار
 • مالیات
 • انرژی
 • جذب سرمایه گذاری خارجی
 • دسترسی به اطلاعات و شفافیت در قوه قضائیه
 • دانش باز
 • آموزش برای شفافیت بیشتر
 • فسادپذیری فرآیندها د ر دولت
 • قوانین پیشنهادی برای مجلس
 • راه های استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در راستای شفافیت
 • منابع، مراکز و قوانین فسادخیز
 • وعده های انتخاباتی و حکومتی
 • قانونگذاری برای حفاظت از گزارش دهندگان تخلفات

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0