منو

آرشیو نظرسنجی

به نظر شما مبارزه با فساد و تعمیم شفافیت در کدامیک از نهادهای زیر اولویت بیشتری دارد؟

  • دولت (۲۴%٬ ۴۲ رای)
  • مجلس (۱۴%٬ ۲۵ رای)
  • قوه قضائیه (۵۰%٬ ۸۷ رای)
  • نهادهای عمومی (۶%٬ ۱۱ رای)
  • تشکل ها و بخش خصوصی (۶%٬ ۱۰ رای)

تعداد رای دهندگان: ۱۷۵

رای دهید

Loading ... Loading ...

نظر شما درباره ایجاد وبسایت مجلس شفاف چیست؟

  • موافقم، مشروط به درج مطالب نامزدها به صورت داوطلبانه (۳۷%٬ ۱۳ رای)
  • موافقم، مشروط به درج اطلاعات نامزدها به صورت اجباری (۳۴%٬ ۱۲ رای)
  • موافقم، مشروط به ارائه اطلاعات شفاف نامزدها از سوی مراجع ذیصلاح (۲۹%٬ ۱۰ رای)
  • مخالفم. (۰%٬ ۰ رای)

تعداد رای دهندگان: ۳۵

رای دهید

Loading ... Loading ...