منو

احمد توکلی

تحصیلات: دکترای اقتصاد از انگلستان، کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق:

•    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی دوره های هفتم و هشتم و نهم
•    استاد یار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
•    نامزد دو دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
•    نویسنده کتاب مالیه عمومی
•    بنیانگذار روزنامه رسالت و مدیر روزنامه فردا
•    رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالهای ۹۱-۱۳۸۳
•    مدیر مسئول سایت الف