منو

آرشیو برچسب ها : کارآفرین ورشکسته

  مقدمه: متن زیر را با توضیحی که ملاحظه میفرمایید دکتر توکلی صاحب امتیاز الف جهت انتشار برای الف فرستاده است:”دلسوزی و مردمگرایی از دردنامه منطقی زیر می جوشد. مهم نیست که نام نویسنده محترم را که آن را برایم ایمیل کرده نمی دانم بلکه مهم پژواک دادن به این ندای حق طلبی است که […]