منو

آرشیو برچسب ها : پیام رسانهای اجتماعی

استقبال احمد توکلی از تصمیم دولت برای انتقال به پیام رسانهای داخلی

منتشر شده در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت: ۱۰:۴۲ قبل از ظهر

احمد توکلی در یادداشت تلگرامی خود با استقبال از تصمیم دولت مبنی بر خروج از پیام رسان های نا ایمن این اقدام را مثبت اما دیرهنگام دانست. به گزارش داد متن این یادداشت بدین شرح است؛ تصمیم دولت برای خروج از پیام رسان غیرایمن تلگرام و انتقال به شبکه های بومی و قانونی، هرچند دیرهنگام […]

مصوبه سیاست ها و اقدامات و سازماندهی پیام رسانهای اجتماعی د رچه مرحله اجرایی است؟

منتشر شده در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۴:۴۹ بعد از ظهر

شورای عالی فضای مجازی در جلسات شماره ۳۶ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ ، شماره ۳۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ ، شماره مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ ، شماره ۳۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ و شماره ۴۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ مصوبه ای تحت عنوان «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» داشته است که دبیر محترم شورای مذکور در جهت اجرای ماده ۱۱ آئین […]