منو

آرشیو برچسب ها : پنجمین همایش دیده بان

 احمد توکلی گفت: ما وقتی دیده بان را تاسیس کردیم، هدف را سرکوب شبکه های فساد قرار دادیم، ولی زود فهمیدیم به تعبیر مقام رهبری، فساد اژدهای ۷ سر وسازمان یافته است وباید در هدف گذاری تعریف جدیدتری را داشته باشیم.