منو

آرشیو برچسب ها : ورشکستگی کارخانه

به رغم همه تلاش هایی که در سال های گذشته برای ساماندهی اقتصاد و احیای صنایع تولیدی کشور کشیده شده است، هنوز داستان تکراری تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها ادامه دارد؛ شرایطی که جدا از کاهش چشمگیر تولید داخلی ده ها هزار کارگر را نیز شرمنده خانواده هایشان می کند. مثل ده ها […]