منو

آرشیو برچسب ها : موسسه آرمان وحدت

معاون دادستانی کل کشور با ارسال نامه ای به مطالبه دیده بان شفافیت و عدالت ،در خصوص موسسه مالی و اعتباری آرمان وحدت ، پاسخ داد.

بانک مرکزی مدعیست سپرده ۹۹ درصد سپرده گزاران تعیین تکلیف شده و مالباختگان به حقوق خود رسیدند.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت عدالت با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور از ایشان خواست تا دادستانی با بررسی پرونده موسسه مالی و اعتباری آرمان وحدت نسبت به احقاق حقوق سپرده گذاران اقدام نماید.   این خواسته که در قالب مطالبه از سوی جمعی از سپرده گذاران آرمان وحدت در […]