منو

آرشیو برچسب ها : ممیز محوری

فرار مالیاتی شرکت های فعال در ایران از مسائلی است که هر از گاهی مورد توجه مدیران کشور و رسانه های خبری قرار می‌گیرد.دولت هایی که نقاط کور قانونی دارند ویا نظارت کافی در آنها رعایت نمی شوند ، معمولا با فرار مالیاتی گسترده مواجه می شوند. همچنین ممیز محوری یکی از آسیب های جدی وفرار مالیاتی در کشور است که می باید سازمان امور مالیاتی به آن توجه بیشتری داشته باشد.