منو

آرشیو برچسب ها : محدودسازی

«جورج مونبیو» از فعالان ضد سرمایه داری در یادداشتی که بخش «نظرات آزاد» وبسایت روزنامه گاردین منتشر کرده است به تاریخچه و پیامدهای ایدئولوژی اقتصادی «نئولیبرالیسم» پرداخته است. در این یادداشت آمده است: تصور کنید روزگاری وجود داشت که اگر از ساکنان اتحاد جماهیر شوروی درباره‌ ی کمونیسم می پرسیدید، اظهار بی اطلاعی می کردند. […]