منو

آرشیو برچسب ها : قائل شدن حق تصويب براي كارفرما

ختم کلام در مورد مصوبه نفتی در سلسله مقالات مطروحه در مورد مغایرت‌های قانونی تصویب‌نامه موسوم به شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای ثبتی که مشتمل بود بر ۷۷ جزء و بند و تبصره و ماده آنچه گفتنی بود در مورد بند بند و جزء جزء آن گفته شد، اینک به ماده ۱۱ آن می‌رسیم […]