منو

آرشیو برچسب ها : شفافیت و پاسخگویی

چند هفته از پایان سال ۹۶ می‌گذرد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «اعلام عمومی» حقوق و مزایای مدیران در پایان مهلت قانونی آن توسط دولت دوازدهم اجرایی نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومی‌بگیر همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم […]