منو

آرشیو برچسب ها : شفافیت مالکیت ها

محمد علی سنگبر/ الف در سال های اخیر، یکی از دغدغه های اصلی مسئولین قضایی کشور، کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها بوده است و در همین راستا اقداماتی در حال اجراست. شرط لازم برای موفقیت در این بخش، شناخت علل شکل گیری پرونده‌های حقوقی و قضایی است. احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت […]