منو

آرشیو برچسب ها : شاخص حکمرانی خوب؛ درآمد نفتی؛ اوپک؛ رهیافت داده‌های تابلویی

چکیده شاخص حکمرانی خوب از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می­شود. برخورداری کشورهای نفت­خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش­هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در […]