منو

آرشیو برچسب ها : حکمرانی خوب

جلوه های مختلف شفافیت د‌‌‌‌‌ر انتخابات

منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۶:۳۰ بعد از ظهر راهنمای حکمرانی مطلوب

  شفافیت یکی از اصول لازم و ضروری برای تحقق «حکمرانی خوب» است.شفافیت حاکمیت قانون،پاسخگویی،مشارکت،عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الت و شکل گیری وفاق عمومی را نیز به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبال خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت که از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر اصول حکمرانی خوب هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر طبق ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۹ میثاق بین المللی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی سیاسی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشر […]

شفافیت و فساد(بخش ۱)

منتشر شده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۴:۱۵ بعد از ظهر مقاله‌ها و دیدگاه‌ها

بخش اول: شاخص های جهانی شفافیت و فساد     شفافیت مربوط است به هنجارها و اعمال قدرت مشروع در افشای اطلاعات در خصوص تصمیمات، اجرا و کیفیت اجرا که شامل تصمیمات و اعمال حکومت¬ها، آژانس¬های بین¬المللی و فراملی، شرکت¬ها جوامع مدنی و تشکل¬های حرفه¬ای می¬شود. به عبارت دیگر، شفافیت همان آشکار بودن است؛ به […]

حکمرانی خوب شهری ابزاری برای تغییر کارکرد شهرداریها

منتشر شده در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۶:۳۷ بعد از ظهر راهنمای حکمرانی مطلوب

    حکمرانی خوب شهری از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و کارکردهای دول محلی همراه است. از منظر سیستماتیک، حکمرانی فراتر از حکومت بوده و مبین وجود ساختارهای داخلی و خارجی مبتنی بر قدرت سیاسی و اقتصادی است که از طریق این ساختارها مشکلات مربوط به کمبود منابع، تولید […]

  • 1
  • 2