منو

آرشیو برچسب ها : اوراق بدهی

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در پاسخ ضمنی به انتقادهای صورت گرفته نسبت به روند توسعه بازار اوراق بدهی دولت گفت: هدف اولیه وزارت اقتصاد از تأسی بازار اوراق بدهی در وهله اول تأمین مالی بنگاه های تولیدی با اولویت بنگاه های تولیدی بخش خصوصی و در وهله دوم ساماندهی بدهی های دولت بود.   […]