منو

آرشیو برچسب ها : اعضای سمن

توکلی: ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری جدید به سمنھا اجازه می دھد تا در موضوع کارشان اعلام جرم کنند، لایحه اثبات مجرمیت بنویسند و دادگاه ھم ملزم به رسیدگی خواھد بود. ھمچنین سمنھا می توانند در تمام مراحل دادرسی حضور یابند و یا به نتایج دادرسی اعتراض کنند. شب دوشنبه بیست و چھارم خردادماه ١٣٩۵برابر […]