منو

آرشیو برچسب ها : ارتقا فناوری

قرار دادهای نفتی و مغایرت های قانونی آن۲

منتشر شده در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۶:۰۶ بعد از ظهر مقاله‌ها و دیدگاه‌ها

  مغایرت ماده ۴ مصوبه نفتی با قانون ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۹۴ /۸/۱۱هیئت وزیران موضوعش انتقال و ارتقای فناوری ملی و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی است. طریق اجرا و تحقق این موضوع اعمال مفاد ۴ بند و یک تبصره در این مصوبه عنوان شده است که ظاهراً امری ممدوح، پسندیده و مفید […]