منو

راهنمای حکمرانی مطلوب

۲۰دی ۱۳۹۴

جلوه های مختلف شفافیت د‌‌‌‌‌ر انتخابات

منتشر شده در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۶:۳۰ بعد از ظهر راهنمای حکمرانی مطلوب
کد خبر: 4016

  شفافیت یکی از اصول لازم و ضروری برای تحقق «حکمرانی خوب» است.شفافیت حاکمیت قانون،پاسخگویی،مشارکت،عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الت و شکل گیری وفاق عمومی را نیز به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبال خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت که از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر اصول حکمرانی خوب هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر طبق ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۱۹ میثاق بین المللی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی سیاسی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سترسی به اطلاعات از حقوق اساسی بشر […]

۱۰دی ۱۳۹۴

اعتماد متقابل مردم و مسئولین در نظام اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری

منتشر شده در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۱:۲۶ قبل از ظهر راهنمای حکمرانی مطلوب
کد خبر: 3862

    در حکومت اسلامی، ولایت فقیه، راهنما و هدایت کننده‌ی جامعه به سمت کمال می‌باشد. به همین دلیل، بیانات رهبری، مرجع مهمی برای تشخیص وظایف جامعه و افراد می باشد. اعتماد متقابل مردم و مسئولین مقام معظم رهبری پیرامون اعتماد مردم به مسئولین می‌فرمایند: «وظیفه‌ی آحاد مردم در قبال مسئولین، اعتماد کردن به مسئولین […]

۰۹دی ۱۳۹۴

لزوم شفافیت در توزیع منابع: تجربه‌ی نظام تأمین دارو

منتشر شده در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۶:۳۶ بعد از ظهر راهنمای حکمرانی مطلوب
کد خبر: 3837

  مشکل کمبود مقطعی دارو در ایران منجر به ایجاد سامانه‌ای به نام «سامان دارو» شده است که می‌توان با استفاده از آن، داروخانه‌هایی که داروی مدّنظر را دارند شناسایی کرد سپس به داروخانه مراجعه نمود. در این مطلب به معرفی این سامانه و بررسی نقاط قوت و ضعف آن و ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء […]

۲۹آذر ۱۳۹۴

حکمرانی خوب شهری ابزاری برای تغییر کارکرد شهرداریها

منتشر شده در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۶:۳۷ بعد از ظهر راهنمای حکمرانی مطلوب
کد خبر: 3672

    حکمرانی خوب شهری از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و کارکردهای دول محلی همراه است. از منظر سیستماتیک، حکمرانی فراتر از حکومت بوده و مبین وجود ساختارهای داخلی و خارجی مبتنی بر قدرت سیاسی و اقتصادی است که از طریق این ساختارها مشکلات مربوط به کمبود منابع، تولید […]

۲۹آذر ۱۳۹۴

حکمرانی الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی خوب شهری

منتشر شده در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۵:۵۳ بعد از ظهر راهنمای حکمرانی مطلوب
کد خبر: 3674

    مقاله حاضر تلاشی است برای تعیین نقش و جایگاه حکمرانی الکترونیک در بهبود حکمرانی خوب شهری که به عنوان مفاهیمی نوین و مبتنی بر تحولات اساسی در عرصه اداره امور حکومتی شناخته می شوند . این مقاله سعی دارد تا نشان دهد رسیدن به مؤلفه های حکمرانی خوب شهری از طریق حکمرانی الکترونیک […]