منو

حقوق شهروندی

۰۱مهر ۱۳۹۶

توقیف اموال منقول و غیرمنقول به چه نحو انجام می شود؟

منتشر شده در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۶ - ساعت: ۷:۲۲ قبل از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 15540
توقیف اموال منقول و غیرمنقول به چه نحو انجام می شود؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۲۸شهریور ۱۳۹۶

«تنصیف اموال» زوجین در چه زمانی و با چه شرایطی انجام می شود؟

منتشر شده در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت: ۸:۱۲ قبل از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 15488
«تنصیف اموال» زوجین در چه زمانی و با چه شرایطی انجام می شود؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۲۰شهریور ۱۳۹۶

برای ابطال و اصلاح سند مالکیت باید چه اقداماتی انجام داد؟

منتشر شده در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۳:۲۱ بعد از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 15321
برای ابطال و اصلاح سند مالکیت باید چه اقداماتی انجام داد؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۱۵مرداد ۱۳۹۶

استفاده از سلاح سرد در چه مواقعی مجازات ندارد؟

منتشر شده در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت: ۵:۴۳ قبل از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 14769
استفاده از سلاح سرد در چه مواقعی مجازات ندارد؟

آمارها حاکی از آن است که در ده سال اخیر، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده‌اند. این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه‌ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت‌نمایی یا استفاده از آن از […]

۱۱مرداد ۱۳۹۶

کدام جرایم در کدام دادگاه ها بررسی خواهند شد؟

منتشر شده در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۶:۳۰ بعد از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 14740
کدام جرایم در کدام دادگاه ها بررسی خواهند شد؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۰۴مرداد ۱۳۹۶

«فروش مال غیر» چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

منتشر شده در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت: ۶:۰۹ قبل از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 14568
«فروش مال غیر» چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۲۱تیر ۱۳۹۶

شرایط دفاع مشروع در مقابل سارق یا مهاجم چیست؟

منتشر شده در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ساعت: ۱۴:۵۹ بعد از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 14344
شرایط دفاع مشروع در مقابل سارق یا مهاجم چیست؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۱۷تیر ۱۳۹۶

نحوه نظارت بر اجرای قوانین در محاکم قضایی توسط دیوان عالی کشور

منتشر شده در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ - ساعت: ۶:۰۲ قبل از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 14214
نحوه نظارت بر اجرای قوانین در محاکم قضایی توسط دیوان عالی کشور

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۱۶تیر ۱۳۹۶

هر فریبکاری که «کلاهبرداری» نیست!

منتشر شده در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۶ - ساعت: ۵:۱۳ قبل از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 14184
هر فریبکاری که «کلاهبرداری» نیست!

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

۱۰تیر ۱۳۹۶

قانونی که بر اساس آن تخفیفات بیمه ثالث به مالکان خودرو تعلق می‌گیرد!

منتشر شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۶ - ساعت: ۶:۰۴ قبل از ظهر حقوق شهروندی
کد خبر: 14056
قانونی که بر اساس آن تخفیفات بیمه ثالث به مالکان خودرو تعلق می‌گیرد!

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم […]

  • 1
  • 2