آرشیو برچسب ها : حکمرانی مطلوب

راهنمای حکمرانی مطلوب

منتشر شده در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۴ - ساعت: ۱۶:۱۱ بعد از ظهر

شفافیت، یکی از مهمترین ابزارهای کارآمدی حکومت ها می باشد. به همین دلیل نخبگان، دست اندرکاران و مردم عادی، هر روز بیش از پیش خواستار شفافیت بیشتر در چگونگی اداره کشور می باشند. راهنمای حکمرانی باز، راه ها و روش هایی را دنبال می کند تا خبرگان و بخش های بیشتری از مردم مشارکت گسترده […]