آرشیو نظرسنجی

به نظر شما مبارزه با فساد و تعمیم شفافیت در کدامیک از نهادهای زیر اولویت بیشتری دارد؟

  • دولت (25%٬ 42 رای)
  • مجلس (14%٬ 23 رای)
  • قوه قضائیه (48%٬ 80 رای)
  • نهادهای عمومی (6%٬ 10 رای)
  • تشکل ها و بخش خصوصی (6%٬ 10 رای)

تعداد رای دهندگان: 165

رای دهید

Loading ... Loading ...

نظر شما درباره ایجاد وبسایت مجلس شفاف چیست؟

  • موافقم، مشروط به درج مطالب نامزدها به صورت داوطلبانه (42%٬ 11 رای)
  • موافقم، مشروط به درج اطلاعات نامزدها به صورت اجباری (27%٬ 7 رای)
  • موافقم، مشروط به ارائه اطلاعات شفاف نامزدها از سوی مراجع ذیصلاح (31%٬ 8 رای)
  • مخالفم. (0%٬ 0 رای)

تعداد رای دهندگان: 26

رای دهید

Loading ... Loading ...
image_print