فساد در نظام های قضایی


 فساد در نظام هاي قضايي
فساد در نظام هاي قضايي
این کتاب از انتشارات سازمان شفافيت بين‌المللی است و ضمن پرداخت به مشکلات اساسی فساد در سیستم قضایی به مقوله فساد در نظام های قضایی کشورهای مختلف پرداخته و راهکارهای مقابله با ان و تجربیات سایر کشورها را مطرح می کند.
«فساد در نظام‌هاي قضايي؛‌ گزارش سازمان شفافيت بين‌الملل در سال 2007 »
مترجم: ليلي منفرد
پژوهشگاه قوه قضاييه
1395
برای دانلود عناوین و مقدمه کتاب اینجا کلیک کنید.