مروری بر تجارب برخی کشورها در شفافسازی پرداختهای بخش عمومی


image_fullsize_8556c4aa-eabb-41d5-ae46-a152f9bc5184_23cd2db1-0316-47a9-b57b-7af9f0c81d67_main-full

 

قواعد كاربردي اصلاح مديريت بخش عمومي در جهان

فصل اول: مروري بر تجارب برخي كشورها در شفافسازي پرداختهاي بخش عمومي

برای دانلود کلیک کنید.