عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی در راستای ریشه کن کردن فساد اداری و اقتصادی است، گفت: تولید کنندگان باید به کمیت و کیفیت تولید خود فکر کنند.

گل مرادی

علی گل مرادی نماینده ماهشهر،امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار داد با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی باید به نیاز کشور هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت توجه کرد گفت: در اقتصادی که رانت و فساد رواج داشته باشد حمایت از کالای ایرانی محقق نخواهد شد و قاچاق نیز برقرار می ماند.

وی بابیان اینکه در موضوع قاچاق عده ای ذینفع هستند تاکید کرد: وقتی قاچاق در کشور وجود دا