پژوهش

 

دیده بان شفافیت و عدالت در راستای سیاست های توسعه متوازن خود بنا دارد تا پژوهش های علمی و کاربردی مورد نیاز را در قالب برون سپاری و جمع سپاری به انجام رساند. در ادامه عناوین پژوهش های مورد نیاز ارائه می گردد:

 

 1. ۱. تبیین مفاهیم نظری و پایه شفافیت و فساد
 2. ۲. تبیین مفاهیم نظری و پایه فساد
 3. ۳. بررسی و تبیین شفافیت در منظر دین و اندیشۀ اسلامی
 4. ۴. بررسی و تبیین مبارزه با فساد در منظر دین و اندیشۀ اسلامی
 5. ۵. بررسی و تدوین تاریخچۀ شفافیت در ایران
 6. ۶. بررسی و تدوین تاریخچۀ شفافیت در جهان
 7. ۷. بررسی و تدوین تاریخچۀ مبارزه با فساد در ایران (قبل انقلاب)
 8. ۸. بررسی و تدوین تاریخچۀ مبارزه با فساد در ایران (بعد از انقلاب)
 9. ۹. بررسی و تدوین تاریخچۀ مبارزه با فساد در جهان
 10. ۱۰. بررسی و تبیین قوانین شفافیت و مبارزه با فساد در ایران
 11. ۱۱. بررسی و تبیین قوانین شفافیت و مبارزه با فساد در جهان
 12. ۱۲. بررسی و تبیین رابطه شفافیت و فساد
 13. ۱۳. مطالعه تطبیقی شفافیت در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و منطقه
 14. ۱۴. آسیب¬شناسی قوانین و ضوابط شفافیت در کشور و ارائه راهکارهای حل آنها
 15. ۱۵. بررسی و تبیین موانع توسعه شفافیت در جهان
 16. ۱۶. بررسی و تبیین موانع توسعه شفافیت در ایران
 17. ۱۷. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در دولت و سازمان¬های عمومی
 18. ۱۸. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در ادارات ثبت اسناد
 19. ۱۹. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در حوزۀ سلامت
 20. ۲۰. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در آموزش عالی
 21. ۲۱. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در حوزه¬های علمیه
 22. ۲۲. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در صنعت
 23. ۲۳. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در گمرکات
 24. ۲۴. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در نظام مالیاتی
 25. ۲۵. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در مدیریت شهری
 26. ۲۶. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در قانون¬گذاری
 27. ۲۷. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در خیریه¬ها و امور خیر
 28. ۲۸. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در سیستم امنیتی
 29. ۲۹. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در سیستم پلیسی
 30. ۳۰. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در انتخابات
 31. ۳۱. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در حقوق شهروندی (حق¬الناس)
 32. ۳۲. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در محیط ¬زیست
 33. ۳۳. راه¬کارهای عملیاتی پیاده¬سازی شفافیت در تعلیم و تربیت
 34. ۳۴. روش¬ها و تکنیک¬های بکارگیری IT در توسعه شفافیت در کشور
 35. ۳۵. الزامات رسانه¬ای برای توسعه شفافیت در کشور
 36. ۳۶. شناسایی سازمان¬ها و نهادهای علمی و بین¬المللی در حوزۀ شفافیت و مبارزه با فساد در سطح بین-الملل
 37. ۳۷. تبیین ماهیت و مصادیق انحصار و رانت در کشور
 38. ۳۸. طراحی دوره¬های آموزشی شفافیت و مبارزه با فساد (برای مردم)
 39. ۳۹. طراحی دوره¬های آموزشی شفافیت و مبارزه با فساد (برای کارشناسان و مدیران)
 40. طراحی دوره¬های آموزشی شفافیت و مبارزه با فساد (برای مدیران عالی)

 

image_print
Facebooktwittergoogle_plusredditmail

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *