دعوت به کارزار ” و عموم مردم” در شفافیت حقوق مسئولان توسط رئیس دیدبان شفافیت و عدالت


کمپینی که احمد توکلی در کانال تلگرامی‌اش به اشتراک گذاشت

کانال منتسب به دکتر احمد توکلی از آغاز به کار کمپین « و عموم مردم» به منظور حمایت از شفافیت حقوق‌های مدیران و جلوگیری از حذف عبارت« و عموم مردم» در مصوبه مجلس خبر داد. به گزارش خبرآنلاين، هفته پیش ماده ای در مجلس تصویب شد تا حقوق مدیران در سامانه ای در اختیار دستگاه های نظارتی و عموم مردم قرار گیرد. عده ای از نمایندگان خواستار حذف عبارت «و عموم مردم» در این مصوبه هستند.در همين راستا كانال تلگرامي احمد توكلي از آغاز به كار یک كمپين خبر داد و نوشت: به کمپین حمایت از شفافیت حقوق‌های مدیران  و منع حذف عبارت «و عموم مردم» در مصوبه مجلس بپیوندید. شما  شهروند گرامی نیز میتوانید با امضاء آن در این اقدام ملی شریک باشید.