گراهای مردمی

انتشار این مطالب به معنای تأیید آن از سوی سمن نیست و سمن تنها منعکس کننده آن بوده است.

انتشار این مطالب به معنای تأیید آن از سوی سمن نیست و سمن تنها منعکس کننده آن بوده است. پردیسبان، ثامن الحجج، موسسه میزان و… اینها نمونه هایی از موسسات و دفاتری  است  که در سالهای اخیر در انها کلاهبرداری صورت گرفته است  و مردم با اعتماد به آنها مبالغی را جهت مشارکت در سرمایه […]

انتشار این مطلب به معنای تأیید آن از سوی سمن نیست و سمن تنها منعکس کننده آن بوده است   مجتمع توریستی تفریحی برج بین المللی کاسپین با هدف راه اندازی مجموعه ای پیشرو با نگاه به آینده و بهره گیری از هنر متخصصین ایرانی داخل و خارج از کشور، سعی دارد تحولی در صنعت […]

انتشار این مطلب به معنای تأیید آن از سوی سمن نیست و سمن تنها منعکس کننده آن بوده است در نامه­ جمعی از کارکنان بازنشسته پالایشگاه­ عنوان شده است: هنگام واگذاری سهام ترجیحی به شاغلین و بازنشستگان نام این افراد از قلم افتاده که به گفته خودشان، این امر عمدی بوده است. پس از گذشت […]